Športni program na prostem za otroke

Pri izvedbi projekta “Aktivni park” je sodelovalo veliko različnih strokovnjakov s področja športa iz partnerskih držav (Slovenija, Hrvaška, Švedska, Romunija in Italija) pri razvoju inovativnega programa športa/vadb, ki sestoji iz dveh glavnih rezultatov športnega programa na prostem. Različni primeri dobre prakse iz partnerskih držav in optimalen nabor vadb/športov na prostem za otroke s posebnimi potrebami tvorijo program, katerega cilj je povečati stopnjo telesne aktivnosti otrok. 

Program športov in vadb na prostem za otroke s posebnimi potrebami

Kljub temu, da so invalidni otroci bolj ranljivi za razvojna tveganja, so njihove posebnosti v običajnih programih in storitvah, namenjenih zagotavljanju otrokovega razvoja, pogosto spregledane. Prav tako ne dobijo posebne podpore, potrebne za izpolnitev njihovih pravic in potreb. Otroci s posebnimi potrebami in njihove družine se soočajo z ovirami, vključno z neustrezno zakonodajo in politiko, negativnimi odnosi, neustreznimi storitvami in pomanjkanjem dostopnega okolja. Če invalidnim otrokom in otrokom z motnjami v razvoju in njihovim družinam ne zagotovimo pravočasnega in ustreznega zgodnjega posredovanja, podpore in zaščite, lahko postanejo njihove težave hujše – pogosto vodijo do življenjskih posledic, povečane revščine in globoke izključenosti.

Inkluzivna fizična pismenost

Definicija fizične pismenosti

“Fizična pismenost je motivacija, samozavest, telesna usposobljenost, znanje in razumevanje vrednotenja in odgovornosti za udejstvovanje v vseživljenjskih telesnih dejavnostih.”

– Mednarodno združenje za fizično pismenost, maj 2014
Vsake človek bi moral imeti priložnost, da razvije fizično pismenost. Koordinatorji programov, voditelji in upravljavci objektov so odgovorni za ustvarjanje splošno dostopnih priložnosti za fizično pismenost. Naloga, da ugotovimo, kako razviti ali prilagoditi programe invalidom, terja veliko poguma. Zato je bila leta 2016, ob finančni pomoči RBC Learn to Play, izvedena vrsta usposabljanj in zbiranje virov za oblikovanje portala informacij za iskanje programov, informacij ali usposabljanj za pomoč pri prehodu na univerzalno dostopnost.

Načela fizične pismenosti

 • ZABAVA!
 • Smotrno, napredno in izzivalno,
 • Vedno v gibanju,
 • Vsi vključeni & osredotočeni na udeležence.
  • Spoznajte svoje udeležence in kaj jim ustreza.
  • Spoznajte njihove in vaše omejitve!
  • Prilagoditve so namenjene vsem!
 

Praznujte priložnosti za raznolikosti

 • Praznujte priložnosti za raznolikosti
 • Ustvarite kulturo vključevanja, kjer bodo vsi dobrodošli
 • Gojite pristop od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor
 • Spodbujajte pristno sprejemanje in podporo kot pomemben del tega, kar počnete kot organizacija.
 • Bodite odprti za učenje – prosite za povratne informacije in se prilagajajte spremembam.

Program Portage

Program Portage za zgodnje posredovanje, ki izvira iz mesta Portage v zvezni državi Wisconsin v ZDA, je bil razvit kot odgovor na naraščajočo potrebo po zagotavljanju storitev invalidnim otrokom na domu, ki živijo v podeželskih skupnostih. Model je zdaj veljaven v 90 državah in preveden v več kot 30 jezikov.

V modelu Portage so bistveni trije elementi, ki prestavljajo strukturo podpore, ki upošteva vsako družino in njene posamezne prednostne naloge. Gre za dinamični model, ki usposablja starše za učenje novih veščin pri otroku in se prožno prilagaja individualnim potrebam vsakega otroka in družine.

Ker je vloga otrokovih staršev in družine ključnega pomena za otrokov uspešen zgodnji razvoj, je prva prednostna naloga podpreti družinske člane na njihovih domovih, da postanejo bolj samozavestni in kompetentni, ko obstajajo dvomi glede otrokovega razvoja. Model Portage zagotavlja dobro strukturirane postopke ocenjevanja in učenja ter individualiziran kurikulum, ki temelji na trenutni stopnji razvoja otroka in lastnih prioritetah in virih družine. Čeprav dom velja za naravno učno okolje, je model uporaben tudi v lokalni skupnosti, kot na primer na Japonskem. 

Kontrolni seznam za vodje, ki sodelujejo pri vključevanju invalidov

Zvočno

 • Kaj lahko slišijo?
 • Ali uporabljajo slušne pripomočke ali druge pripomočke?
 • Razločna izgovorjava
 • Poskrbite, da bodo vaša usta vidna
 • Vizuali
 •  Naučite se preprostega znakovnega jezika

Kaj vidi oseba z okvaro vida?

 • Jasna navodila
 • Meje otipljivosti
 • Predprogramska usmeritev
 • Oprema, ki povzroča hrup
 • Velika, svetla oprema (odvisno od funkcionalnega vida)

Fizično

Npr. cerebralna paraliza, distrofije, amputacije, prirojena stanja, poškodbe itd.

 • Vprašajte
 • Poskusi in napake
 • Kaj lahko stori udeleženec?

Intelektualna invalidnost

Npr. Downov sindrom, fetalni alkoholni sindrom, sindrom fragilnega X kromosoma, itd.

 • Kratka, jedrnata pravila
 • Spoznajte svojega športnika
 • Vizualno demonstrirajte, slišno jim povejte in po potrebi spodbujajte, (z njihovim dovoljenjem) premikajte njihovo telo

Avtistični spekter

»Če ste spoznali enega otroka z avtizmom, potem ste spoznali enega otroka z avtizmom.«

 • Jasna, jedrnata, pravila s preprostimi in ne preštevilnimi koraki
 • Orodja za podporo vedenju7
 • Table za nagrajevanje otrok
 • Tabla za odštevanje
 • Oprema
 • Lokacija

Nevidno/duševno zdravje

Vse, kar je bilo do sedaj omenjeno, je lahko “nevidno”

 • Anksioznost, bipolarna motnja, kronična utrujenost, fobije
 • Spoznajte svoje udeležence
 • Vprašajte, staršem/skrbnikom povejte svoja opažanja

Zdravje (bolezen)

Npr. rak, HIV/AIDS, bolezni srca, debelost, poškodbe, alergije, astma, diabetes, artritis, migrene itd.

 • Ali obstajajo protokoli?
 • Ste opravili “predogled”?
 • Kako vpliva na njihovo raven aktivnosti?
 • Utrujenost
 • Poškodba
 • Asimetrija vida

Šport in vaje na prostem

1. Ga-ga žoganje

Vizualne okvare

“Ga-ga žoganje” je prijaznejša različica igre “med dvema ognjema”, posebej prilagojena igralcem z okvarami vida. Vsi igralci so v plazečem položaju. Žoga ima v notranjosti zvonec in je ne smemo metati. Kotalimo jo po tleh tako, da jo z roko, dlanjo, pestjo udarimo in ker se žoga valja, jo je vedno mogoče slišati.

Če igralec žoge ne ujame z rokami in se ga žoga dotakne nekje drugje na telesu, potem ta igralec izpade iz igre in sede na klop. Žogo lahko udarimo ali odrinemo le, če se zvonec več ne sliši (žoga se ne premika). Igralci se najprej skušajo izogniti premikajoči se žogi tako, da se plazijo stran od nje.

Tekma se konča, ko je na klopi vnaprej dogovorjeno število igralcev, ki vzklikajo: “Klop je brezplačna”; začne se lahko nova igra. Nevarnost, da bi igralci trčili med seboj je majhna, saj se vsi plazijo po tleh, nobeden igralec ne teka. Žoge se ne sme metati, zato je verjetnost, da bo igralce zadela žoga, majhna.

 

Materiali in priprava:

 • Žoga z zvoncem v notranjosti.
 • Klop
 • Ravna tla, idealno ograjena s pregradami, da se žoga odbije in ostane v polju.
 • Velikost igralnega prostora je odvisna od števila igralcev.

2. Konj in jahač

Telesna okvara

Konj in jahač je igra, ki spodbuja sodelovanje in pozornost. Ena oseba nastopa v vlogi vodje igre. Ostali so razdeljeni v pare, pri čemer je ena oseba “konj”, druga pa “jahač”. “Konj” ima vrv napeljano okoli telesa in pod pazduho (vajeti). “Jahač” drži vajeti. Vodja igre drži v roki zastave različnih barv. Vsaka barva predstavlja drugačen ukaz, ki mu morata slediti vsak konj in jahač:

zelena = teci naprej,

rdeča = stoj,

modra = vzvratno

rumena = jej oves na robu igrišča.

Čez nekaj časa konj in jahač zamenjata vlogi in izbere se nov vodja igre.

Materiali in priprava:

 • Kos vrvi za vsak par
 • Zastavice, barvni papirji ali rute za prikazovanje ukazov.

3. Dino-kull

Intelektualna invalidnost Vsi igralci, razen dveh, ležijo na tleh v krogu kot kamni in si z rokami pokrivajo oči. Krog mora biti dokaj velik, s premerom najmanj štirih do petih metrov. Igralci, ki ležijo na tleh, ne smejo gledati navzgor. Dva igralca, ki ne ležita, imata vlogo dinozavrov, pri čemer je eden lovec, ki lovi drugega. Ta dinozaver teče pred lovcem, in da bi se osvobodil, leže zraven enega od »kamnov« in ta dva igralca zamenjata mesti. Igralec, ki je bil kamen, zdaj postane bežeči dinozaver in, da bi se osvobodil lovca, mora poiskati drug »kamen«, poleg katerega bi lahko legel. Če ga lovec dobi, si zamenjata vlogi.
Ta igra lahko traja neskončno. Da bi vsakemu »kamnu« zagotovili, da postane dinozaver, lahko »kamni«, ki še niso bili dinozavri, oddajajo zvoke, s katerimi sporočajo dinozavru na begu, kje/kdo bi lahko postal bežeči dinozaver. Igralci, ki ležijo kot kamni, se morajo potruditi, da ne gledajo navzgor, da bo igra bolj napeta, ko bo bežeči dinozaver ležal poleg njih. Nevarnost, da igralca trčita je minimalna, saj se naenkrat gibljeta le dve osebi.

4. Monopoly ™ na prostem.

Avtistični spekter

Osnovna pravila so enaka kot pri tradicionalni igri Monopoly ™, namesto figuric nastopajo fizični igralci. S kredo na asfaltu/betonu narišite igralno ploščo Monopoly ™, npr. na šolskem igrišču, ki mora biti dovolj velika, da na poljih lahko stojita 1-2 osebi. Dovoljeno za igralce na invalidskih vozičkih.

Upoštevajte pravila igre Monopoly ™. To je učna aktivnost na prostem, pri kateri lahko sodelujejo vsi in kjer se igralci učijo tudi geografije, matematike in jezika.

Materiali in priprava:

 • Igra Monopoly ™ za referenco in pravila.
 • Kreda za pripravo igralne podlage Monopoly ™ v naravni velikosti, zunaj na šolskem igrišču.
 • Doma izdelane, plastificirane Monopoly ™kartice velikosti A3.
 • Doma narejen Monopoly ™ denar.
 • Kosi lesa, ki imitirajo Monopoly ™ hiše/hotele.
 • Dve veliki kocki (lahko iz lesa, gume ali pene).
 • Ena torbica/torba/denarnica za vsakega igralca za Monopoly ™ denar.
 • Figurice v tej igri so udeleženci sami.

5. Gradnja kipa

Nevropsihiatrična motnja

Igralci so razdeljeni v skupine in dobijo nalogo, da sami gradijo kipe. Npr. skupina treh igralcev ima lahko na tleh le štiri noge in tri roke. Igralci lahko dobijo tudi različne izzive, na primer gradnjo čim višjega kipa ali kipa po lastni izbiri. Različica igre je, da skupine delujejo v parih, pri čemer ena skupina izdela kip po lastni zasnovi, druge pa ga nato poskušajo posnemati.

Obstaja veliko različnih in zabavnih različic, npr. kjer vsi igralci sodelujejo pri gradnji masivnega kipa.

Podrobni opisi drugih primerov športnih aktivnosti za invalidne otroke iz Slovenije, Hrvaške, Romunije in Italije so na voljo v dokumentu, ki je dostopen na spodnji povezavi. Vključili smo tudi dokument z različnimi primeri dobrih praks iz partnerskih držav, da bi otroke motivirali k sodelovanju pri razvrščanju aktivnost

Celotni športni program Aktivni park s primeri športnih aktivnosti na prostem za otroke s posebnimi potrebami iz partnerskih držav lahko prenesete spodaj.

»Ne obupaj, sledi svojim sanjam. Invalidnost ne pomeni, da ne moreš ničesar storiti, še vedno si sposoben.«

Matt Crossen – Nogomet 7-A-Stran

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. več informacij

Nastavitve piškotkov na tej spletni strani na "dovoli piškotke", vam omogočajo boljšo izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno stran, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, spodaj kliknite "Sprejmi", da soglašate s tem.

Zapri