Utomhus Sport Program för barn

Projektet “Active Park” var ett samarbete av många olika experter inom idrotten från de deltagande partnerländerna (Slovenien, Kroatien, Sverige, Rumänien och Italien). Tillsammans utvecklades ett innovativt idrotts / träningsprogram som består av två huvudresultat, ett utomhus idrottsprogram, olika goda exempel från partnerländerna och en sammanställning av förslag för utomhus aktiviteter / idrotter för barn med särskilda behov utgör programmet som syftar till ökat fysisk aktivitet hos barn. 

Program för utomhusidrotter och aktiviteter för barn med särskilda behov

Trots att barn med funktionsnedsättning behöver särkild stöd i sin utveckling deltar de ofta i normidrottens program som är anpassade för barn utan funktionsnedsättning. Därmed får dessa barn inte det specifika stödet som krävs enligt deras rättigheter och behov. Barn med funktionsnedsättning och deras familjer konfronteras med hinder, otillräcklig lagstiftning och policy, negativa attityder, otillräckligt stöd och brist på tillgängliga miljöer. Om barn med intellektuella och/eller fysiska funktionsnedsättningar och deras familjer inte ges tidigt och lämpligt stöd samt skydd kan utmaningarna bli svårare – detta kan leda till ett kortare liv, ökad fattigdom och exkludering.

Inkluderad Rörelsrikedom

Vad är Rörelserikedom

”Rörelserikedom är motivation, självförtroende, fysisk kompetens, kunskap och förståelse för att värdera och ta ansvar för engagemang i fysiska aktiviteter under livet.”

– The International Physical Literacy Association, maj 2014

Varje person bör ha möjlighet att utveckla rörelserikedom. Aktivites ledare, tränare och anläggningar har ett ansvar för att skapa allmänt tillgängliga möjligheter till fysiskt aktivitet.

Detta kan upplevas som en utmanande uppgift att ta reda på hur man utvecklar eller anpassar program för att inkludera personer med funktionsnedsättning. Under 2016 har programmet RBC Learn to Play funding genomfört en del utbildningar och tagit fram en informationsportal där man hittar program, eller utbildningsmaterial som rör universell tillgänglighet.

Grundprinciper i Rörelserikedom

 • Glädje!
 • Målmedveten, progressiv och utmanande,
 • Alltid i rörelse,
 • Alla är inkluderad samt deltagarfokus.
  • Lär känna dina deltagare och vad som fungerar för dem.
  • Känn deltagarnas begränsningar samt dina egna!
  • Anpassningar är för alla!

Gläds åt möjligheter till mångfald!

 • Skapa en kultur för inkludering, där alla är alltid välkomna
 • Använd uppifrån- och ner-principen
 • Främja anpassning till detta projekt som en viktig del av vad du gör som en organisation
 • Var öppen för lärande – be om feedback och gör ändringar när det krävs

Portage-modellen

Portage-modellen, som handlar om Tidigt ingripande, har sitt ursprung i Portage, Wisconsin, USA, utvecklades som svar på det växande behovet av att erbjuda stöd hemma för små barn med funktionsnedsättning som bor på landsbygden. Modellen har nu antagits i 90 länder och översatts till mer än 30 språk.

Det finns tre huvudelement i Portage-modellen, som erbjuder en ram för stöd som tar hänsyn till varje familj och deras individuella prioriteringar. Modellen är dynamisk med olika aspekter som använder sig av olika tidpunkter och anpassar sig flexibelt till de individuella behoven hos varje barn och familj.

 

Eftersom barnets föräldrar och familjens roll är avgörande för barnets utveckling är den första prioriteringen att stödja familjemedlemmar i sina egna hem för att bli mer självsäkra och kompetenta när det finns oro för barnets utveckling. Portage-modellen tillhandahåller välstrukturerade utvärderings- och inlärningsförfaranden och en individuell läroplan baserad på barnets nuvarande utvecklingsnivå och familjens egna prioriteringar och resurser. Även om hemmet betraktas som den naturliga inlärningsmiljön, kan modellen också vara centrum baserad i lokalsamhället, som i Japan.

Checklista för ledare/tränare som arbetar med inkludering för barn med funktionsnedsättning

Auditiv

 • Vad kan barnen höra?
 • Använder barnen hörapparater eller andra apparater?
 • Rent uttal
 • Se till att barnen kan se din mun
 • Visuallisera
 • Lär dig ett enkelt teckenspråk

Visuellt

 • Vad ser en person med en synnedsättning?
 • Tydliga instruktioner
 • Taktila gränser
 • Förberedelser
 • Utrustning som gör buller
 • Stor, ljus utrustning (beroende på synen)

Rörelsenedsättning

Ex. Cerebral pares, dystrofier, amputationer, medfödda funktionsnedsättningar, förvärvade skador etc.

 • Frågor
 • Försök och misslyckanden
 • Vad kan deltagaren göra?

Intellektuell funktionsnedsättning

Ex. Down Syndrome, Fetal Alkohol Syndrome Disorder, Fragile X Syndrome, etc.

 • Tydliga, koncisa regler
 • Lär känna din atlet
 • Visuell demonstration, berätta mm.

Autismspektrum

“Om du har träffat ett barn med autism, så har du träffat ett barn med autism”

 • Tydliga, kortfattade, regler med enkla och inte förmånga steg
 • Beteende stödverktyg
 • Belöningstavlor
 • Nedräkningstavlor
 • Utrustning
 • Plats

Dold funktionsnedsättning/ psykisk ohälsa

Allt hittills nämnt kan vara ”osynligt”

 • Ångest, bipolär sjukdom, extrem trötthet, fobier
 • Lär känna dina deltagare
 • Ställ frågor, berätta för föräldrar / vårdnadshavare vad du märker

Hälsa (sjukdom)

Exempelvis cancer, HIV / aids, hjärtsjukdom, fetma, skador, allergier, astma, diabetes, artrit, migrän etc.

 • Finns det utlåtanden på plats?
 • Har du gått på en kontroll undersökning?
 • Hur påverkar det deras aktivitetsnivåer?
 • Trötthet
 • Skada
 • Syn asymmetri

Utomhus aktiviteter och övningar

1. Ga-ga-boll

Synnedsättning

”Ga-ga boll” är en snällare variant av “spökboll” eller “jägarboll”, speciellt anpassad för spelare med nedsatt syn. Alla spelare är krypande. Bollen har en inre pingla och får inte kastas. Den rullas längs marken genom att slå den med en arm, hand, knytnäve och eftersom bollen alltid rullar kan bollen alltid höras.

Om bollen berör en spelare på en annan kroppsdel förutom armarna eller händer är den spelaren ute ur spelet och får sitta på bänken. Bollen kan bara tryckas eller skjutas bort om bollen inte rör sig (pinglan hörs inte längre). Spelarna måste först försöka undvika en rörlig boll genom att krypa bort från den.

När ett förutbestämt antal spelare sitter på bänken ropar de: ”bänken är fri” och spelet är över; och ett nytt spel kan börja. Risken för att spelare kolliderar med varandra är liten eftersom alla spelare kryper och ingen springer. Bollen får inte kastas, så det finns en liten risk för att spelarna träffas av en snabb boll.

Material och utrustning:

 • Boll med inre pingla.
 • Bänk.
 • Platt mark, helst med omgivande väggar / barriärer för att bollen ska studsa av och stanna på spelplanet.
 • Storlek på spelplan beror på antalet spelare.

2. Häst och ryttare

Rörelsenedsättning

Häst och ryttare är ett spel där man tränar samarbete och uppmärksamhet. En person har rollen som spelfördelare. De andra är uppdelade i par där en person är ”hästen” och en person är ”ryttaren”. ”Hästen” har ett rep runt kroppen och under armarna (tyglarna). ”Ryttaren” håller tyglarna. Spelfördelaren håller upp flaggor, eller något liknande, med olika färger. Varje färg representerar ett annat kommando som varje häst och ryttare ska följa:

grön = spring framåt,

röd = stopp,

blå = backa

gul = äter havre vid kanten av lekområdet.

Efter ett tag byter häst och ryttare roller och en ny spelledare väljs.

 • Material och utrustning:
 1. Ett rep per par
 2. Något att visa färger med, till exempel flaggor eller tryckta pappersbitar eller halsdukar.

3. Dino-kull

Intellektuell funktionsnedsättning

Alla utom två spelare ligger på marken som stenar i en ring och täcker ögonen med armar och händer. Ringen ska vara ganska stor, inte mindre än fyra till fem meter i diameter. Ingen av spelarna som agerar som stenar får se upp. De två spelarna som inte är stenar är dinosaurier, där den ena är jägaren och den andra jagas. För att den jagade dinosaurien ska bli fri ligger han / hon nära en av stenarna och de två spelarna byter plats. Den som är stenen blir nu den jagade dinosaurien och för att vara fri måste han / hon i sin tur hitta en annan sten att ligga bredvid. Om den jagade dinosaurien fångas av jagande dinosaurie, är rollerna som jägare och jagade omvända.

Detta är ett jägarspel som kan ta lång tid. För att se till att alla får möjlighet att vara en dinosaurier kan stenarna som inte har varit dinosaurier göra ljud för att indikera var / vem den jagade dinosaurien kan ligga bredvid. De som ligger som stenar måste försöka att inte titta upp så att det blir mer av en överraskning när den jagade dinosaurien ligger bredvid dem. Risken för kollision är minimal eftersom det bara är två personer i rörelse åt gången.

4. Utomhus Monopol

Autismspektrum De grundläggande reglerna är desamma som i det traditionella spelet Monopol™, men där spelfigurerna är de fysiska spelarna. Rita upp Monopol™ -tavlan med krita på ett asfalterat område, t.ex. skolgården, tillräckligt stor så att 1-2 personer kan stå på ”fastighetstorgarna”. Tillåt spelare i rullstolar.

Följ reglerna för Monopol™. Detta är en utomhusaktivitet som alla kan delta i och där spelarna också lär sig geografi, matematik och språk.

Material och förberedelse:

 • Monopol™-spelregler.
 • Krita för att ta fram ”spelplan” Monopol™ ute på skolgården.
 • Självtillverkade, inplastade, A3-storlek, Monopol™-kort
 • Monopol ™, eller låtsas, pengar
 • Trästycken eller liknande som motsvarar Monopol™ hus / hotell.
 • Två stora tärningar (av trä, gummi eller skum)
 • En plånbok / väska / plånbok per spelare för att hålla Monopol™-pengar.
 • Spelpjäsen i detta spel är deltagarna själva

5. Bygg statyer

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) Spelarna är indelade i grupper och får i uppdrag att bygga egna statyer. T.ex. en grupp på tre spelare kan bara ha fyra fot och tre händer på marken. Spelare kan också få olika utmaningar som att göra en staty så hög som möjligt eller en staty som representerar något som de själv väljer. En variant på spelet är att grupperna arbetar i par, där en grupp bygger en staty av sig själva av sin egen design och de andra grupperna sedan försöker härma genom att bygga en liknande staty.

Det finns många olika och roliga variationer, t.ex. där alla spelare samarbetar för att bygga en massiv staty.

Detaljerade beskrivningar av andra exempel på idrotter / aktiviteter för barn med funktionsnedsättningar från Slovenien, Kroatien, Rumänien och Italien finns i dokumentet som bifogas i länken nedan. Vi inkluderade också ett dokument med olika goda exempel från partnerländerna för att motivera barn att delta i aktiviteter.

Hela idrottsprogrammet Active Park med exempel på utomhusaktiviteter för barn med funktionsnedsättningar från de deltagande projektländerna kan laddas ner nedan.

”Du måste följa dina drömmar, ge inte upp. En funktionsnedsättning betyder inte att du inte kan göra någonting, du kan mer än vad du tror.”

Matt Crossen –7-A-Side Fotboll

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Mer information

Cookie-inställningarna på denna webbplats är inställda på "tillåt cookies" för att ge dig den bästa möjliga surfupplevelsen. Om du fortsätter att använda denna webbplats utan att ändra dina cookie-inställningar eller klickar på "Acceptera" nedan godkänner du detta.

Stäng